Woordenlijst

a capella
a posteriori
a prima vista
a priori
a-al-tolletje
A-griep
A-ploeg
a-priori
a-priorisch
a-technisch
A-verpleging
A-wapen
A-wapens
A-weg
a.i.
A.O.W.’er
A.T.B.
a.u.b.
AA
Aacht
Aachtje
Aagje
Aagt
Aagte
Aagtje
aai
aaien
aaistoot
aak
aakschipper
Aal
aalachtig
Aalbertje
aalbes
aalbesseblad
aalbessengelei
aalbessenjam
aalbessenjenever
aalbessenvla
aalbessesap
aalbessestruik
aalduiker
aalfuik
aalgeer
aalglad
aalkaar
aalkast
aalkorf
aalkwab
aalkwabbe
aalmoes
aalmoezenier
aalmoezeniershuis
aalpastei
aalpuit
aalschaar
aalscholver
aalspeer
Aalst
aalsteker
aalsvel
aalt
Aaltje
Aaltjen
aaltjes
aalvork
aalvormig
aalwaardig
aalwarig
aam
aambeeld
aambeeldsbeentje
aambei
aambeien
aambeienpoeder
aambeienzalf
aamborstig
aamborstigheid
aan
aan alle kanten
aan bederf onderhevig
aan boord
aan boord gaan
aan boord van
aan de achterkant
aan de andere kant
aan de andere kant van
aan de beterende hand
aan de boemel zijn
aan de drank zijn
aan de gang brengen
aan de gang zijn
aan de grond lopen
aan de grond raken
aan de haal gaan
aan de hand van
aan de hand zijn
aan de kook raken
aan de lijn blijven
aan de overkant
aan de overkant van
aan de praat krijgen
aan de rechterkant
aan de rechterzijde
aan de rol zijn
aan de scharrel zijn
aan de schouder brengen
aan de slag
aan de vergetelheid ontrukken
aan de vergetelheid prijsgeven
aan de wandel zijn
aan deze kant van
aan deze zijde van
aan een deskundig onderzoek onderwerpen
aan een wedstrijd deelnemen
aan elkaar gewaagd
aan elkaar lijmen
aan elkaar vastmaken
aan flarden gescheurd
aan het … zijn
aan het bewind komen
aan het einde
aan het hoofd staan
aan het hoofd staan van
aan het licht komen
aan het werk
aan het werk tijgen
aan komen lopen
aan lager wal raken
aan land gaan
aan staan
aan tafel gaan
aan tucht wennen
aan wal gaan
aan wal komen
aan weerskanten
aan weerszijden
aan zich verplichten
aan zijn
aan zijn trekken komen
aan één stuk door
aanaarden
aanbakken
aanbeeld
aanbeeldbeitel
aanbeeldhoorn
aanbeeldsbeentje
aanbehorend
aanbelanden
aanbelang
aanbelangen
aanbellen
aanbenen
aanbesteden
aanbesteding
aanbetaling
aanbevelen
aanbevelenswaard
aanbevelenswaardig
aanbeveling
aanbevelingsbrief
aanbevolen
aanbiddelijk
aanbidden
aanbiddenswaardig
aanbidder
aanbidding
aanbidster
aanbieden
aanbieder
aanbieding
aanbiedingsprijs
aanbinden
aanblaffen
aanblazen
aanblazing
aanblijven
aanblik
aanblikken
aanbod
aanboren
aanbotsen
aanbouw
aanbouwen
aanbouwsel
aanbraden
aanbranden
aanbreken
aanbreken van de dag
aanbrengen
aanbrenger
aanbrug
aandacht
aandacht schenken aan
aandachtig
aandachtsstreep
aandachtstreep
aandeel
aandeel aan toonder
aandeel op naam
aandeelbewijs
aandeelhouder
aandeelhoudersbewijs
aandeelhouderschap
aandelenkapitaal
aandelenmarkt
aandenken
aandienen
aandikken
aandoen
aandoening
aandoenlijk
aandraaien
aandragen
aandrang
aandrift
aandrijfas
aandrijfmechanisme
aandrijfriem
aandrijven
aandrijving
aandringen
aandrukken
aanduiden
aanduiding
aandurven
aanduwen
aandweilen
aaneen
aaneen-
aaneengesloten
aaneennaaien
aaneenschakelen
aaneenschakeling
aaneenschrijven
aaneensluiten
aaneensluitend
aaneensluiting
aaneenvoegen
aanflitsen
aanfloepen
aanfluiting
aangaan
aangaan bij
aangaande
aangapen
aangebedene
aangeboren
aangebrand
aangebrande orchis
aangedaan
aangedikt
aangegrepen
aangehuwd
aangeklaagde
aangekomene
aangeleerd
aangelegd
aangelegd bos
aangelegen
aangelegenheid
aangenaam
aangenaamheid
aangenomen
aangenomen dat
aangenomen kind
aangenomen worden
aangepast
aangeschoten
aangeslagen
aangeslibd
aangeslotene
aangespen
aangestoken
aangetekend
aangetekende brief
aangetrouwd
aangeven
aangever
aangevuld worden
aangewezen
aangezet
aangezicht
aangezichtspijn
aangezien
aangifte
aangiftebiljet
aangifteformulier
aangorden
aangrenzend
aangrijpen
aangrijpend
aangroei
aangroeien
aangroeiend
aanhaken
aanhalen
aanhalerig
aanhalig
aanhaligheid
aanhaling
aanhalingsteken
aanhalingstekens
aanhang
aanhangen
aanhanger
aanhangig
aanhangig maken
aanhangsel
aanhangwagen
aanhankelijk
aanhankelijkheid
aanharken
aanhebben
aanhechten
aanhechting
aanhechtsel
aanhef
aanheffen
aanhikken
aanhitsen
aanhoren
aanhouden
aanhoudend
aanhouder
aanhouding
aanjagen
aanjager
aankaarten
aankijken
aanklacht
aanklagen
aanklager
aanklampen
aankleden
aankleding
aankleven
aanklevend
aanklevingskracht
aankloppen
aankloppen bij
aankloten
aanknippen
aanknopen
aanknopingspunt
aankoeken
aankomen
aankomend
aankomst
aankomsthal
aankomstlijn
aankondigen
aankondiging
aankoop
aankoopsom
aankopen
aankoppelen
aankrijgen
aankruisen
aankunnen
aankweek
aankweken
aanlanden
aanlandig
aanlappen
aanleg
aanleg voor gewrichtsontsteking
aanleggen
aanleghaven
aanlegplaats
aanlegsteiger
aanleiding
aanlengen
aanleren
aanleunen tegen
aanliggen
aanliggend
aanlijnen
aanlokkelijk
aanlokkelijkheid
aanlokken
aanloop
aanloophaven
aanloopkosten
aanloopperiode
aanlooptijd
aanlopen
aanmaak
aanmaakblokje
aanmaakhout
aanmaakhoutje
aanmaakkosten
aanmaken
aanmanen
aanmaning
aanmanings-
aanmatigen
aanmatigend
aanmatiging
aanmelden
aanmelding
aanmeldingsformulier
aanmeren
aanmerkelijk
aanmerken
aanmerken als
aanmerking
aanmeten
aanminnig
aanminnigheid
aanmodderen
aanmoedigen
aanmoediging
aanmoedigingspremie
aanmonsteren
aanmonstering
aanmunten
aannaaien
aanname
aannemelijk
aannemen
aannemer
aannemersbedrijf
aanneming
aanpak
aanpakken
aanpalend
aanpappen
aanpasbaar
aanpassen
aanpassen aan
aanpassing
aanpassingsvermogen
aanpezen
aanpikken
aanplakbiljet
aanplakbord
aanplakken
aanplakzuil
aanplant
aanplanten
aanplanting
aanporren
aanpoten
aanpraten
aanprijzen
aanprijzing
aanpunten
aanraden
aanrader
aanraken
aanraking
aanrakingspunt
aanranden
aanrander
aanranding
aanrecht
aanrechtblad
aanreiken
aanrekenen
aanrichten
aanrijden
aanrijden tegen
aanrijding
aanrijgen
aanroepen
aanroeren
aanrommelen
aanrukken
aanschaf
aanschaffen
aanschaffing
aanschellen
aanscherpen
aanschieten
aanschijn
aanschikken
aanschoffelen
aanschoppen
aanschouwelijk
aanschouwen
aanschouwing
aanschrijven
aanschrijving
aanschroeven
aanschuiven
aansjorren
aanslaan
aanslag
aanslagbiljet
aanslepen
aanslibben
aanslibbing
aansluiten
aansluiting
aansluitklem
aansluitmogelijkheid
aansluitpoort
aansmeren
aansnijden
aansnoeren
aanspannen
aanspoelen
aansporen
aansporing
aanspraak
aanspraak maken op
aansprakelijk
aansprakelijk stellen
aansprakelijk zijn
aansprakelijkheid
aansprakelijkheidsverzekering
aanspreekbaar
aanspreekpunt
aanspreektitel
aanspreekvorm
aanspreken
aanspreker
aanstaan
aanstaand
aanstaande
aanstaande week
aanstampen
aanstaren
aanstekelijk
aansteken
aansteker
aanstellen
aansteller
aanstellerig
aanstellerij
aanstelleritis
aanstelling
aanstellingsbrief
aanstellingskeuring
aansterken
aanstichten
aanstichter
aanstichting
aanstippen
aanstoken
aanstoker
aanstonds
aanstoot
aanstoot geven
aanstoot nemen
aanstoot nemen aan
aanstootgevend
aanstotelijk
aanstoten
aanstrepen
aanstrijken
aanstuiven
aansturen
aansturen op
aansukkelen
aantal
aantasten
aantasting
aantekenboek
aantekenboekje
aantekenen
aantekening
aantijgen
aantijging
aantikken
aantonen
aantonende wijs
aantoonbaar
aantrappen
aantreden
aantreffen
aantrekkelijk
aantrekkelijkheid
aantrekken
aantrekking
aantrekkingskracht
aanvaard
aanvaard worden
aanvaardbaar
aanvaarden
aanvaarding
aanval
aanvallen
aanvallend
aanvaller
aanvallig
aanvalligheid
aanvalsfront
aanvalsgolf
aanvalshelikopter
aanvalslinie
aanvalsoorlog
aanvalsplan
aanvalsspits
aanvang
aanvangen
aanvangs-
aanvangssnelheid
aanvangstijd
aanvankelijk
aanvaring
aanvatten
aanvechtbaar
aanvechten
aanvechting
aanvegen
aanverwant
aanvliegen
aanvliegroute
aanvoegende wijs
aanvoelen
aanvoelingsvermogen
aanvoer
aanvoerder
aanvoeren
aanvoering
aanvoerlijn
aanvoerroute
aanvoerweg
aanvraag
aanvraagformulier
aanvragen
aanvrager
aanvreten
aanvullen
aanvullend
aanvulling
aanvuren
aanvuring
aanwakkeren
aanwas
aanwassen
aanwendbaar
aanwenden
aanwending
aanwennen
aanwensel
aanwerven
aanwezig
aanwezig zijn
aanwezig zijn bij
aanwezige
aanwezigheid
aanwijsbaar
aanwijsstok
aanwijzen
aanwijzend voornaamwoord
aanwijzer
aanwijzing
aanwinnen
aanwinst
aanwippen
aanwonenden
aanwrijven
aanzeggen
aanzegger
aanzegging
aanzet
aanzetriem
aanzetschakelaar
aanzetstaal
aanzetsteen
aanzetten
aanzetten tot
aanzetter
aanzetting
aanzicht
aanzien
aanzienlijk
aanzijn
aanzitten
aanzoek
aanzoeken
aanzuigen
aanzuiveren
aanzwellen
aanzwengelen
aap
aapachtig
aapje
aapjesorchis
aapmens
aar
aarbeiganzerik
aard
aardalkali-
aardalkalimetaal
aardappel
aardappelmeel
aardappelmesje
aardappelpuree
aardappelschiller
aardappelschilmesje
aardappelziekte
aardas
aardatmosfeer
aardbei
aardbeiboom
aardbeiboomvrucht
aardbeien ontkroner
aardbeispinazie
aardbeving
aardbevingsgolf
aardbewoner
aardbezie
aardbodem
aardbol
aarddraad
aarde
aardedonker
aardeekhoorn
aarden
aarden kruik
aarden naar
aardeweg
aardewerk
aardewind
aardgas
aardgeest
aardglobe
aardgordel
aardhars
aardig
aardigheid
aardigheidje
aarding
aardkloot
aardkluit
aardkorst
aardkunde
aardlaag
aardleiding
aardmagnetisch
aardmannetje
aardmeetkunde
aardnoot
aardnotenolie
aardolie
aardoppervlak
aardoppervlakte
aardpeer
aardpek
aardpool
aardprofiel
aardrijk
aardrijkskunde
aardrijkskundig
aardrijkskundige
aards
aardsatelliet
aardschok
aardschors
aardster
aardtrilling
aardvarken
aardverbinding
aardverschuiving
aardwetenschappen
aardwind
aardwolf
aardworm
aars
aars-
aarsgat
aarsopening
aartsbisdom
aartsbisschop
aartsbisschoppelijk
aartsconservatief
aartsdiaken
aartsdiocees
aartsdom
aartsengel
aartsgierig
aartshertog
aartshertogdom
aartshertogelijk
aartshertogin
aartsketter
aartslelijk
aartspriester
aartsvader
aartsvaderlijk
aartsvijand
aarvormig
aarzelen
aarzelend
aarzeling
aas
aasdier
aaseter
aasgier
aasvlieg
abactio
abactis
abacus
Abaddon
abampère
abandonnement
abandonneren
abasie
abat-jour
abattoir
abbatiaal
abbreviatie
abbreviatuur
abbreviëren
abbé
ABC
ABC-boek
ABC-leerling
ABC-onderwijzer
abces
Abchazisch
Abchazië
Abchaziër
Abdera
abdicatie
abdiceren
abdij
abdij-
abdiqueren
abdis
abdomen
abdominaal
abduceren
abductie
abductor
abeel
aberrant
aberratie
aberreren
Abessijn
Abessijns
Abessinië
Abessiniër
abiogenese
abiogenesis
abiosis
Abisag
abituriënt
abituriënten-examen
abject
abjureren
ablateren
ablatie
ablatief
ablativus
ablaut
ablutie
abnegatie
abnegeren
abnormaal
abnormaliteit
abolitie
abolitionisme
abominabel
abondant
abonnee
abonnement
abonnementhouder
abonneren
aboriginal
aborteren
aborteur
abortief
abortivum
abortus
abortus provocatus
aboulie
abracadabra
abrachius
Abraham
abrasie
Abraxas
abri
abrikoos
abrikozeboom
abrogatie
abrogeren
abrupt
abruptheid
Absalom
abscis
abscissie
absence
absent
absent zijn
absenteïsme
absentie
absentielijst
absint
absintlikeur
absolutie
absolutisme
absolutistisch
absoluut
absoluutheid
absolveren
absorbens
absorberen
absorberend
absorptiestreep
absorptievermogen
abstemius
abstinent
abstinentie
abstinentieverschijnsel
abstineren
abstract
abstract begrip
abstractheid
abstractie
abstractum
abstraheren
absurd
absurditeit
abt
abtschap
abuis
abulie
abundant
abundantie
abuseren
abusievelijk
Abydos
abyssaal
acacia
acaciahout
academicus
academie
academisch
academisme
acajou
acajouboom
acanthus
acanthusblad
acantus
acaricide
accapareren
acceleratie
acceleratiepomp
accelerator
acceleren
accelereren
accent
accent aigu
accent circonflexe
accent grave
accentteken
accentuatie
accentueren
accentuering
acceptabel
acceptant
acceptatie
accepteren
acceptgirokaart
acceptie
acceptor
accessoir
accessoire
accessoires
accessorisch
accident
accidenteel
accijns
accijnskantoor
acclamatie
acclimatatie
acclimatisatie
acclimatiseren
acclimatisering
accolade
accommodatie
accommoderen
accompagnateur
accompagnement
accompagneren
accordeon
accordeonist
accorderen
accoucheur
accoucheuse
accountancy
accountant
accountants-administratieconsulent
accountantsonderzoek
accounting
accrediteren
accreditief
accres
accu
acculturatie
accumulatie
accumulatief
accumulator
accumuleren
accuraat
accuratesse
accusatie
accusatief
accusativus
accuzuur
ace
acefaal
acetaat
acetaatzijde
acetabulum
acetaldehyde
aceton
acetyleen
acetyleengas
acetylsalicitaat
acetylsalicylzuur
ach
Achab
Achaea
Acheron
Achien
Achiena
Achilles
achilleshiel
achillespees
acholie
achromasie
achromatine
achromatisch
achromatopsie
acht
acht slaan op
achtarm
achtbaan
achtbaar
achtdubbel
achteloos
achteloos voorbijgaan aan
achteloosheid
achten
achtenswaard
achtenswaardig
achter
achter de schermen
achter de tralies
achter het net vissen
achter slot en grendel
achter zijn
achter-
Achter-Indië
achteraan
achteraangaan
achteraankomen
achteraanrennen
achterachterkleinkind
achteraf
achteraf beschouwd
achterafbuurt
achteras
achterbak
achterbaks
achterbaksheid
achterbalkon
achterban
achterbank
achterbeen
achterblijven
achterblijver
achterbuurt
achterdeel
achterdek
achterdeur
achterdeurtje
achterdocht
achterdochtig
achterdoek
achtereen
achtereenvolgend
achtereenvolgens
achtereind
achtererf
achtergebleven
achtergevel
achtergrond
achtergrondfiguur
achtergrondinformatie
achtergrondkoor
achtergrondstraling
achterhaald
achterhalen
achterham
achterhand
achterhandsbeentje
achterhoede
achterhoedespeler
achterhoofd
achterhoofdsbeen
achterhouden
achterin
achteringang
achterkamer
achterkant
achterklap
achterklein-
achterkleindochter
achterkleinkind
achterkleinzoon
achterklep
achterkwab
achterland
achterlaten
achterlicht
achterliggen
achterligger
achterlijf
achterlijk
achterlijke
achterlijkheid
achterlijn
achterlopen
achternaam
achternagaan
achternalopen
achternarijden
achternasturen
achternazenden
achternazetten
achternazitten
achterneef
achternicht
achteromkijken
achteromzien
achteropkomen
achteroplopen
achterover
achteroverdrukken
achteroverhellen
achteroverslaan
achterovervallen
achterpand
achterplaats
achterplan
achterplecht
achterpoot
achterraken
achterruit
achterruitverwarming
achterschip
achterspeler
achterst
achterstaan
achterstallig
achterstand
achterste
achtersteek
achterstel
achterstellen
achterstelling
achtersteven
achterstevoren
achterstuk
achtertuin
achteruit
achteruit rijden
achteruit slaan
achteruitboeren
achteruitgaan
achteruitgang
achteruithobbelen
achteruitkijkspiegel
achteruitkrabbelen
achteruitlopen
achteruitmarcheren
achteruitrijden
achteruitschoppen
achteruitschuiven
achteruitslaan
achteruitsteken
achteruittrappen
achteruitwijken
achteruitzetten
achtervanger
achtervleugel
achtervoegen
achtervoegsel
achtervolgen
achtervolger
achtervolging
achtervolgingswaan
achtervolgingswaanzin
achterwaarts
achterwege blijven
achterwege laten
achterwerk
achterwiel
achterzak
achterzijde
achthoek
achthoekig
achthonderd
achting
achting hebben voor
achting toedragen
achtkant
achtkantig
achtste
achttal
achttallig
achttien
achttiende
achtvlak
achtvoudig
achtzijdig
acid
acidimeter
acidimetrie
aciditeit
acidose
acinair
acinus
acme
acne
acognosie
acoliet
aconceptief
acotyledon
acquest
acquisiteur
acquisitie
acquisitief
acquit
acribie
acroasfyxie
acrobaat
acrobatie
acrobatiek
acrobatisch
acrocefaal
acrocyanose
acrofobie
acromegalie
acromion
acroniem
Acropolis
acrostichon
acryl
acrylaat
acrylverf
acrylvezel
Actaeon
acteren
acteur
actie
actiebereidheid
actiecomité
actief
actief zijn
actiefzijde
actiegroep
actieplan
actieradius
actieveling
actievoerder
actine
actinisch
actinium
actinograaf
actinometer
actinometrie
actinomycose
action replay
actionaris
Actium
activa
activator
activeren
activisme
activist
activiteit
activum
actrice
actualiseren
actualiteit
actualiteitenrubriek
actuarieel
actuaris
actuariële tabel
actueel
acultureel
acupressuur
acupuncteur
acupunctuur
acustica
acuut
acyclisch
ad hoc
ad interim
ad rem
adagio
adagium
Adam
adamantine
Adamastor
adamsappel
adaptabel
adaptatie
adapteren
adaptie
adaptief
addenda
addendum
adder
adderen
addergebroed
addict
addictie
Addis-Abeba
additie
additief
additioneel
adduceren
adducerend
adductie
adductie-
adductor
adee
adel
Adela
adelaar
adelaarsjong
adelaarsneus
adelaarsvaren
adelboek
adelborst
adeldom
Adele
Adeleida
adelen
Adelheid
Adelheide
adellijk
adelstand
adem
adembenemend
adembuis
ademen
ademhalen
ademhaling
ademhalingsapparaat
ademhalingsopening
ademhalingsorgaan
ademhalingsstelsel
ademhalingsweg
ademloos
ademnood
adempauze
ademstilstand
ademstoot
ademtest
ademtocht
Aden
adenine
adenitis
adenocarcinoom
adenoom
adenopathie
adenosine
adenoïd
adenoïde
adept
adequaat
adequaatheid
ader
aderen
aderlaten
aderlating
aderlijk
aderontsteking
aderspat
aderverkalking
adherent
adhereren
adhesie
adhesie betuigen
adhesiebetuiging
adhesief
adiabatisch
adiantum
adie
adieu
adipeus
adipogenesis
adipoos
adipositas
adjectief
adjectivisch
adjudant
adjudicatie
adjudiceren
adjunct
adjunct-directeur
adjunctie
adjuratie
adjusteren
adjuvans
administrateur
administratie
administratief
administratiegebouw
administratiekantoor
administratiekosten
administratienummer
administrator
administreren
admiraal
admiraalschap
admiraalsschip
admiraalsvlag
admiraalvlinder
admiraliteit
Admiraliteitseilanden
admissie
admittantie
admitteren
adobe
adolescent
adolescentie
Adolf
Adonai
Adonis
adoniseren
adonisroosje
adopteren
adoptie
adoptie-
adoptief
adorabel
adoratie
adoreren
adouceren
adrenaal
adrenaline
adres
adresband
adresbestand
adresboek
adresboekje
adreskaart
adreskaartje
adreslijst
adressant
adresseermachine
adressenbank
adressenbestand
adresseren
adressering
adressograaf
adreswijziging
Adriaan
Adrianopel
Adrianus
Adriatisch
Adriatische Zee
adsorbens
adsorberen
adsorptie
adspirant
adstringerend
adstructie
adstrueren
adulaar
adult
adulter
adultereren
advectie
advent
adventief
adventist
adverbiaal
adverbium
adversatief
adverteerder
advertentie
advertentieacquisiteur
advertentieblad
advertentiecampagne
advertentiemateriaal
adverteren
advies
adviesbureau
adviescollege
adviescommissie
adviesjacht
adviesprijs
adviseren
adviseur
advocaat
advocaat van kwade zaken
advocaat-generaal
advocate
advocatenkantoor
advocatenstand
advocatuur
adynamie
adytum
Adzjarië
Adélieland
aegide
Aegir
aegis
Aeneas
Aeolisch
Aeolië
Aeoliër
Aeolus
aepyornis
aequinoctium
aerobics
aeroliet
Aeschylus
aetiologie
aetites
af
af en toe
afasie
afaticus
afatisch
afbakenen
afbakening
afbedelen
afbeelden
afbeelding
afbeeldsel
afbekken
afbellen
afbestellen
afbetalen
afbetaling
afbetalingssysteem
afbetalingstermijn
afbetten
afbeulen
afbijten
afbijtmiddel
afbikken
afbinden
afbladderen
afblaffen
afblazen
afblijven van
afbluffen
afboeken
afboeking
afborstelen
afbouwen
afbraak
afbraakprijs
afbraakproduct
afbranden
afbreekbaar
afbreekbaarheid
afbreekstreepje
afbreien
afbreken
afbrekingsstreepje
afbrekingsteken
afbrengen
afbreuk
afbreuk doen aan
afbrokkelen
afbrokkeling
afbuigen
afchecken
afdak
afdalen
afdaling
afdammen
afdamming
afdanken
afdankertje
afdekken
afdeling
afdelingschef
afdelingsvergadering
afdelven
afdichten
afdingen
afdoen
afdoend
afdoening
afdonderen
afdraaien
afdracht
afdragen
afdragertje
afdraven
afdreigen
afdreiging
afdrijven
afdrijvend
afdrinken
afdrogen
afdronk
afdroogdoek
afdruipen
afdruiprek
afdruk
afdrukken
afdrukpapier
afdruksel
afduvelen
afduwen
afdwalen
afdwalend
afdwaling
afdweilen
afdwingen
afebriel
afelium
aferese
afeten
affaire
affect
affectatie
affectie
affectief
affiche
afficheren
affidavit
affigering
affiliëren
affineren
affiniteit
affirmatie
affirmatief
affirmeren
affix
affodil
affreus
affricaat
affront
affronteren
affuit
Afgaan
afgaan op
Afgaans
afgang
Afganistan
afgebrand
afgebroken
afgedraaid
afgedwongen
afgekickt
afgeladen
afgelasten
afgelasting
afgeleefd
afgelegen
afgeleid
afgeleid worden
afgelopen
afgemat
afgemeten
afgepast
afgepeigerd
afgeplat
afgerond
afgescheiden ruimte
afgesleten
afgesloofd
afgesloten
afgesneden stuk
afgesproken
afgestampt
afgestane
afgestompt
afgestorven
afgestorvene
afgestudeerd
afgetobd
afgetrapt
afgetrokken
afgevaardigde
afgevallene
afgeven
afgeven op
afgewerkt
afgewogen
afgezaagd
afgezant
afgezet
afgezien van
afgezonderd
afgezonderd worden
Afghaan
Afghaans
Afghaanse
Afghaanse windhond
afghani
Afghanistan
afgieten
afgietsel
afgietseldiertje
afgifte
afglijden
afgod
afgodendienaar
afgodendienst
afgoderij
afgodisch
afgodsbeeld
afgolven
afgooien
afgraven
afgraving
afgrazen
afgrendelen
afgrendeling
afgrenzen
afgrenzing
afgrijselijk
afgrijzen
afgrond
afgunst
afgunstig
afhaalpunt
afhaalrestaurant
afhaken
afhakken
afhalen
afhameren
afhandelen
afhandeling
afhangen
afhangen van
afhankelijk
afhankelijk van
afhankelijk zijn
afhankelijk zijn van
afhankelijkheid
afhellen
afhelpen
afhollen
afhouden
afhouwen
afhuren
afiguraal
afjagen
afjakkeren
afjatten
afkalken
afkalven
afkammen
afkanten
afkappen
afkapping
afkappingsteken
afkatten
afkeer
afkeer inboezemen
afkeer inboezemend
afkeren
afkerig
afketsen
afkeuren
afkeurenswaard
afkeurenswaardig
afkeuring
afkicken
afkickkliniek
afkijken
afkijker
afkleden
afklemmen
afkletsen
afklimmen
afkloppen
afkluiven
afknabbelen
afknappen
afknapper
afknellen
afknibbelen
afknijpen
afknippen
afknotten
afko
afkoelen
afkoeling
afkoken
afkomen
afkomst
afkomstig
afkomstig uit
afkomstig zijn van
afkondigen
afkondiging
afkooksel
afkoopbaar
afkoopsom
afkopen
afkoppelen
afkorten
afkorting
afkortingsteken
afkrabben
afkrabber
afkrabbing
afkraken
afkrijgen
afkukelen
afkunnen
aflaat
aflaatbrief
afladen
aflader
aflakken
aflandig
aflaten
aflebberen
afleesbaar
afleggen
aflegger
afleggertje
afleiden
afleiding
afleidingsmanoeuvre
afleren
afleveren
aflevering
aflezen
aflikken
afloop
aflopen
aflopend
aflosbaar
aflossen
aflossing
afluisterapparatuur
afluisteren
afmaken
afmaker
afmars
afmartelen
afmatten
afmattend
afmatting
afmelden
afmeren
afmeten
afmeting
afmieteren
afmonsteren
afmonstering
afnaaien
afname
afneembaar
afnemen
afnemend
afnemer
afneming
afnokken
afonie
afoon
aforisme
aforistisch
afpakken
afpalen
afpaling
afpassen
afpeigeren
afpellen
afperken
afperking
afpersen
afperser
afpersing
afpeuteren
afpijnigen
afpikken
afpingelen
afplakken
afplatten
afplatting
afplukken
afpoeieren
afpraten
afprijzen
afpulken
afraden
afraffelen
afraggen
aframmelen
aframmeling
afranselen
afranseling
afraspen
afrasteren
afrastering
afratelen
afreageren
afreizen
afrekenen
afrekening
afremmen
afrennen
africhten
afrijden
Afrika
Afrikaan
Afrikaander
Afrikaans
Afrikaanse
Afrikaanse taal
afrikaantje
Afrikaner
afril
afrit
Afro-look
Afroamerikaan
Afroamerikaans
Afroaziatisch
afrodiserend
afrodisiacum
afrodisie
Afrodite
afroeien
afroepen
afroffelen
afrollen
afrolook
afromen
afronden
afronding
afrossen
afrostijl
afruimen
afrukken
afsabbelen
afschaduwing
afschaffen
afschaffing
afschampen
afschaven
afscheid
afscheid nemen
afscheid nemen van
afscheiden
afscheiding
afscheidingsbeweging
afscheids-
afscheidsfeest
afscheidsgroet
afscheidsrede
afscheidswoord
afschenken
afschepen
afscheren
afschermen
afscheuren
afscheuring
afschieten
afschieten op
afschilderen
afschildering
afschilferen
afschillen
afschminken
afschooien
afschoppen
afschot
afschraapsel
afschrapen
afschrift
afschrijven
afschrijving
afschrik
afschrikken
afschrikking
afschrikwekkend
afschrobben
afschroeven
afschudden
afschuieren
afschuimen
afschuimlepel
afschuiven
afschuren
afschutten
afschuw
afschuwelijk
afschuwwekkend
afsjouwen
afslaan
afslachten
afslachting
afslag
afslager
afslanken
afslankingsoperatie
afslijpen
afslijping
afslijten
afslijting
afsloven
afsluitboom
afsluitdam
afsluitdijk
afsluitdop
afsluiten
afsluitend
afsluiter
afsluiting
afsluitkraan
afsluitprovisie
afsmeken
afsmelten
afsmijten
afsnauwen
afsnellen
afsnijden
afsnoeien
afsoppen
afspatten
afspelen
afspeuren
afspiegelen
afspiegeling
afsplijten
afsplitsen
afsplitsing
afspoelen
afsponsen
afsponzen
afspraak
afspraakje
afspreken
afspringen
afsprong
afspuiten
afstaan
afstammeling
afstammen
afstamming
afstand
afstand doen
afstand doen van
afstandelijk
afstandelijkheid
afstandmeter
afstands-
afstandsbediening
afstandsbesturing
afstandsmaat
afstandsmeter
afstandsschot
afstapje
afstappen
afstappen van
afsteken
afstellen
afstelling
afstemeenheid
afstemmen
afstemmer
afstemming
afstempelen
afstempeling
afsterven
afsterving
afstevenen
afstevenen op
afstijgen
afstoffen
afstompen
afstotelijk
afstoten
afstotend
afstoting
afstotingskracht
afstraffen
afstraffing
afstralen
afstraling
afstrepen
afstrijken
afstrippen
afstropen
afstruinen
afstudeerproject
afstudeerrichting
afstudeerscriptie
afstuderen
afstuiten
afstuiten op
afstuiven
afsturen
afsukkelen
aftaaien
aftakelen
aftakeling
aftakken
aftakking
aftands
aftapkraan
aftappen
aftapping
aftasten
aftekenen
aftekening
aftellen
after all
after-shave
aftershave
aftimmeren
aftobben
aftocht
aftoppen
aftrainen
aftrap
aftrappen
aftreden
aftredend
aftrek
aftrekbaar
aftrekken
aftrekker
aftrekking
aftrekpost
aftrekschaak
aftreksel
aftreksom
aftrektal
aftroeven
aftroggelen
aftuigen
afvaardigen
afvaardiging
afvaart
afval
afvalbak
afvalcontainer
afvalhoop
afvallen
afvallig
afvallig worden
afvallige
afvalligheid
afvalplant
afvalproduct
afvalprodukt
afvalrace
afvalstof
afvalstort
afvalverwerking
afvalwater
afvalwedstrijd
afvaren
afvegen
afvijlen
afvinken
afvlaggen
afvlakken
afvloeien
afvloeiing
afvloeiingsregeling
afvoer
afvoerbuis
afvoeren
afvoergeul
afvoergoot
afvoerleiding
afvoerpijp
afvragen
afvriezen
afvuren
afwaaien
afwaarts
afwachten
afwachtend
afwachting
afwas
afwasautomaat
afwasbaar
afwasbak
afwasborstel
afwaskwast
afwasmachine
afwasmiddel
afwassen
afwasser
afwasteil
afwaswater
afwateren
afwatering
afwateringsbuis
afwateringsgebied
afwateringsgreppel
afwateringspijp
afweer
afweergeschut
afweerhouding
afweermechanisme
afweermiddel
afweermiddel tegen insekten
afweermiddel tegen muskieten
afweerreactie
afweerstof
afweersysteem
afwegen
afweging
afweken
afwenden
afwennen
afwentelen
afweren
afwerend
afwerken
afwerking
afwerpen
afwezig
afwezig zijn
afwezige
afwezigheid
afwijken
afwijkend
afwijking
afwijzen
afwijzing
afwikkelen
afwikkeling
afwimpelen
afwinden
afwisselen
afwisselend
afwisseling
afwissen
afwrijven
afzadelen
afzagen
afzakken
afzakkertje
afzeggen
afzegging
afzeiken
afzenden
afzender
afzet
afzetbaar
afzetgebied
afzetmarkt
afzetmogelijkheid
afzetsel
afzetten
afzetter
afzetterij
afzetting
afzettingsgesteente
afzichtelijk
afzichtelijkheid
afzien
afzien van
afzienbaar
afzijdig
afzijdigheid
afzinken
afzoeken
afzoenen
afzonderen
afzondering
afzonderlijk
afzuigen
afzuigkap
afzwaaien
afzwakken
afzwemmen
afzwenken
afzweren
afzwering
aga
agaat
agaceren
Agamemnon
agamie
agape
agar-agar
agaten
Agatha
Agathodemon
agave
agenda
agendapunt
agenesie
agens
agent
agent-provocateur
agentschap
agentschapsbureau
agentuur
ageren
agglomeraat
agglomeratie
agglomereren
agglutinatie
agglutineren
agglutinerend
agglutinerende taal
agglutinine
agglutinogeen
aggravatie
aggregaat
aggregatie
aggregeren
agio
agiotage
agioteren
agitatie
agitator
agiteren
Aglaea
agnaat
agnaten
agnatisch
Agnes
agnosceren
agnosie
agnost
agnosticisme
agnosticus
agnostisch
Agnus Dei
agoeti
agogie
agogisch
agonie
agoog
agora
agorafobie
agrafe
agrafie
agrarisch
agrariër
agreatie
agrement
agressie
agressief
agressieveling
agressiviteit
agressor
Agricola
agricultuur
agrimonie
Agrippa
Agrippina
agro-industrie
agrobiologie
agrogeologie
agrologie
agronomie
agronomisch
agronoom
agrostis
ah
aha
Ahasverus
Ahoera Mazda
ahorn
ahornen
ahornhout
ahornsiroop
ai
aids
aids-virus
aidsvirus
aikido
aileron
aimabel
Ainoe
air
air-conditioned
air-conditioning
air-mail
airbag
airco
airconditioned
airconditioning
airedale terriër
airmail
airport
ajam
Ajax
ajour
ajourwerk
aju
ajuin
ajuus
Akaba
akant
akebia
akela
akelei
akelig
Aken
aker
akinesie
akkefietje
akker
akkerboterbloem
akkerbouw
akkerbouwer
akkerhoornbloem
akkerkool
akkerland
akkerroos
akkerwinde
akkevietje
akkoord
akkoord gaan met
akoestiek
akoestisch
akoniet
akroterion
aks
aks(t)
akst
akte
aktentas
aktetas
al
al de
al naar het valt
al te
al vanaf
alabaster
alanine
Alarik
alarm
alarm slaan
alarmeren
alarmerend
alarmfase
alarminrichting
alarminstallatie
alarmklok
alarmsein
alarmsignaal
alarmsysteem
alarmtoestand
Alaska
Alastor
Albaans
Albanees
Albanese
Albanese taal
Albanië
Albaniër
Albarta
albast
albasten
albatros
albe
albedil
albedo
Alberdien
Alberdina
Alberdine
Albert
Alberta
Albertmeer
Albertus
albinisme
albino
Albion
Albrecht
album
albumen
albumine
albuminurie
albumose
Alcestis
alchemie
alchemisme
alchemist
alchimie
alchimisme
alchimist
Alcibiades
Alcmene
alcohol
alcoholemie
alcoholgebruik
alcoholgehalte
alcoholhoudend
alcoholica
alcoholicus
alcoholisch
alcoholische drank
alcoholisme
alcoholist
alcoholmisbruik
alcoholprobleem
alcoholtest
alcoholverbod
alcoholverslaafde
alcoholvrij
aldaar
Aldebaran
aldehyde
aldoor
aldus
aleatoir
aleatorisch
alectromantie
aleer
Aleid
Aleide
Aleoeten
Aleppo
alert
alertheid
aleuromantie
Alex
Alexa
Alexander
Alexandra
Alexandria
Alexandrijn
Alexandrina
Alexandrine
alexie
alexine
Alexis
Alexius
alf
alfa
alfabet
alfabetisch
alfabetiseren
alfabetisme
alfadeeltjes
alfanumeriek
alfastralen
alfawetenschap
alfawetenschappen
alfenide
alfitomantie
Alfred
alg
alge
algebra
algebraïsch
algeheel
algemeen
algemeen geaccepteerd
algemeenheid
algemene voorwaarden
Algerije
Algerijn
Algerijns
Algerijnse
Algerië
Algiers
ALGOL
algologie
algoloog
Algonkium
algoritme
alhidade
alhier
alhoewel
Ali
alias
alibi
alifatisch
alikruik
alimentair
alimentatie
alinea
aliënatie
alk
alkali
alkalimetaal
alkalimetrie
alkalisch
alkaliseren
alkalose
alkaloïde
alkannine
alkoof
all in
all right
all terrain bike
all-risk
all-riskverzekering
all-round-
Allah
allang
alle
alle begin is moeilijk
alle twee de
allebei
alledaags
alledaagsheid
allee
alleen
alleenhandel
alleenheerschappij
alleenheerser
alleenrecht
alleenspraak
alleenstaand
alleenstaande
alleenverdiener
alleenverkoop
alleenvertegenwoordiger
alleenvertegenwoordiging
allegaartje
allegatie
allegorie
allegorisch
allegretto
allegro
allel
allelomorf
alleluja
allemaal
allemachtig
allemande
allemensen
allen
aller
alleraardigst
allerarmst
allerbelangrijkst
allerbest
allereerst
allergeen
allergie
allergietest
allergisch
allergologie
allergrootst
allerhande
Allerheiligen
Allerheiligste
allerlaatst
allerlei
allerliefst
allerminst
allernieuwst
allervoortreffelijkst
allerwegen
Allerzielen
alles
alles bijeengenomen
alles wel beschouwd
allesbehalve
allesbeheersend
alleseter
allesomvattend
allesoverheersend
alleszins
alliage
alliantie
allicht
alligatie
alligator
alliteratie
allitereren
allittereren
alliëren
allocatie
allochtoon
allofoon
allonge
allooi
allopathie
allopathisch
alloritmie
allotria
allotroop
allotropie
allright
allrisk
allspice
alluderen
allure
allusie
allusief
alluviaal
Alluvium
alm
alma mater
almacht
almachtig
almagra
almamater
almanak
almogend
alom
alom bekend
alomtegenwoordig
alomtegenwoordigheid
alomvattend
alopecie
aloud
aloë
aloëachtig
aloësap
aloësaptapper
aloïne
alp
alpaca
Alpen
alpen-
alpen-heksenkruid
alpenden
alpengloeien
alpenkauw
alpenkraai
alpenroosje
alpensport
alpenstok
alpenweide
alpien
alpijns
alpine
alpinisch
alpinisme
alpinist
alpino
alpinomuts
alpinopet
alras
alreeds
alruin
alruinwortel
als
als associé toetreden
als bij toverslag
als bijstelling plaatsen
als eerbewijs geven
als het ware
als scheidsrechter optreden
als taak opgeven
als volgt
als voorwaarde stellen
als vrachtgoed verzenden
als vrijwilliger dienen
als één man
alsem
alsjeblieft
alsmaar
alsmede
alsnog
alsof
alsook
alstublieft
alt
altaar
altaardienaar
altaardoek
altaarstuk
Altai
Altai-
altazimut
altaïsch
altblokfluit
alter ego
alterabel
alteratie
altereren
alternantie
alternatie
alternatief
alternator
alterneren
alternerend
alternering
altfluit
althans
althobo
althoorn
altijd
altijd op hetzelfde aanbeeld slaan
altijddurend
altijdgroen
altimeter
altist
altklarinet
alto
altoos
altruïsme
altruïst
altruïstisch
altsleutel
altstem
altviool
altzanger
altzangeres
aluin
aluinaarde
aluminiseren
aluminium
aluminiumfolie
aluminiumhoudend
aluminiumoxyde
alumnus
alvast
alvast bedankt
alveolair
alvermogen
alvermogend
alvleesklier
alvleessap
alvorens
alvorens te
alweer
alwetend
alwetendheid
alziend
alzijdig
alzo
AM
Amadeus
amalgaam
amalgama
amalgameren
Amalia
amandel
amandelboom
amandelogig
amandelolie
amandelontsteking
amandelpers
amandelwolfsmelk
amaniet
amanitine
amanuensis
amarant
amaril
amarillo
amaryllis
amateur
amateur-
amateur-fotograaf
amateurfotograaf
amateurisme
amateuristisch
amateurtoneel
amaurose
Amazone
amazonezadel
ambacht
ambachtsman
ambassade
ambassadegebouw
ambassaderaad
ambassadeur
ambassadeurspost
ambassadrice
amber
ambiance
ambigu
ambiguïteit
ambitie
ambitie hebben
ambitieus
ambitus
ambivalent
ambivalentie
ambiëren
amblyopie
ambo
Ambon
Ambonees
ambrosia
Ambrosius
ambrozijn
ambt
ambtelijk
ambteloos
ambtenaar
ambtenaar van de burgerlijke stand
ambtenarenapparaat
ambtenarenbestand
ambtenarij
ambtgenoot
ambtsaanvaarding
ambtsbroeder
ambtseed
ambtsgebied
ambtsgeheim
ambtsgenoot
ambtsgewaad
ambtshalve
ambtsjubileum
ambtsketen
ambtsmisdrijf
ambtsopvolger
ambtsperiode
ambtstermijn
ambtsvervulling
ambtswoning
ambulance
ambulancewagen
ambulant
amechtig
Amelia
Amelie
Ameline
amen
amendement
amenderen
amenorree
amenorroe
americium
Amerika
Amerikaan
Amerikaans
Amerikaans Samoa
Amerikaans voetbal
Amerikaanse
Amerikaanse dollar
Amerikaanse eik
Amerikaanse es
Amerikaanse Maagdeneilanden
Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse wezel
amerikaniseren
amerikanisme
amethist
ametrie
ametropie
ameublement
amfetamine
amfibie
amfibietank
amfibievliegtuig
amfibievoertuig
amfibisch
amfibrache
amfibrachisch
amfibrachus
amfibrachys
amfitheater
amfoor
amfora
amfoteer
Amhaar
amiant
amicaal
amice
amict
amide
amine
aminobenzeen
aminozuur
amitose
Amman
Ammon
ammonia
ammoniak
ammoniakgas
ammoniakverbinding
ammoniet
ammonium
ammonshoorn
ammunitie
amnesie
amnestie
amnestie verlenen
amnestisch
amniocentese
amnion
amnionpunctie
amnioscopie
amoebe
amoebiasis
Amoedarja
Amoer
amok
amok maken
amokmaker
Amor
amorette
amorf
amortisatie
amortiseren
amourette
amoureus
ampas
ampel
amper
ampersand
Amphitrite
Amphitryo
Amphitryon
amplificatie
amplificeren
amplifier
amplitude
amplitudemodulatie
amplitudo
ampul
amputatie
amputeren
ampère
ampère-uur
ampèremeter
amsoi
Amsterdam
amsterdammertje
Amsterdams
amulet
amusant
amusement
amusementsbedrijf
amusementshal
amusementsindustrie
amusementswereld
amuseren
amuzikaal
amylopectine
anaal
anaal neuken
anabaptisme
anabaptist
anabolisme
anachoreet
anachronisme
anachronistisch
anaconda
Anacreon
anafoor
anaforisch
anafylactisch
anafylaxie
anagoge
anagram
anakoloet
anale sex
analecta
analecten
analepticum
analfabeet
analfabetisch
analfabetisme
analgesie
analgeticum
analgetisch
analgie
analist
analogie
analogisch
analoog
analyse
analyse-
analyseerbaar
analyseren
analyticus
analytisch
analytische meetkunde
anamnese
anamorfose
ananas
ananaskers
ananassap
anapest
anarchie
anarchisme
anarchist
anarchistisch
anasarca
Anastasia
Anastasius
Anastatius
anastigmaat
anastigmatisch
anastomose
anastrofe
anathema
Anatole
Anatolius
Anatolië
anatomie
anatomisch
anatomiseren
anatoom
anatto
anaëroob
anciënniteit
Andalusisch
Andalusië
Andalusiër
Andamanen
Andamanse Zee
andante
ander
anderdaagse koorts
anderdeels
andere
anderhalf
anderhalf uur
andermans
anders
anders genaamd
andersdenkend
andersdenkende
andersom
andersoortig
anderzijds
Andes
Andes-
Andesgebergte
andijvie
andoorn
Andorra
Andorraan
Andorraans
Andorraanse
Andorrees
andragogie
andragogiek
Andrea
Andreas
andreaskruis
Andries
androgeen
androgyn
Andromache
andromanie
Andromeda
andropauze
androsteron
androïde
anechoïsch
anekdote
anekdotisch
anemie
anemisch
anemograaf
anemometer
anemoon
aneroïd
anestesioloog
anesthesie
anesthesiologie
anesthesioloog
anesthesist
anestheticum
anesthetisch
aneurine
aneurisme
Angel
Angelsaks
Angelsaksen
Angelsakser
Angelsaksisch
angelus
angina
angina pectoris
angiologie
angioom
angioplastiek
anglicaan
anglicaans
anglicanisme
anglicisme
anglofiel
anglofilie
anglofobie
anglomanie
Angola
Angolees
Angolese
Angora
angorakat
angorawol
angst
angst aanjagen
angstaanjagend
angstdroom
angstgevoel
angsthaas
angstig
angstkreet
angstneurose
angstvallig
angstwekkend
angstzweet
Anguilla
angulair
anhydride
anhydriet
anhydrisch
anijs
anijsplant
anijszaad
aniline
anilinerood
animatie
animatiefilm
animator
animeermeisje
animeren
animisme
animo
animositeit
animus
anion
anisette
anisocorie
anjelier
anjer
Ankara
anker
ankerarm
ankerblad
ankeren
ankerkader
ankerketting
ankerplaats
ankerschacht
ankerspil
ankh
anklet
ankylose
Anna
annaal
annalen
Annam
annex
annexatie
annexen
annexeren
annihilator
anniversarium
anno
annonce
annonceren
annotatie
annoteren
annotto
annuleren
annulering
annunciatie
annuïteit
anode
Anoebis
anomaal
anomalie
anomalistisch
anomie
anoniem
anonimiteit
anonymus
anorak
anorexia
anorexia nervosa
anorexia-nervosa
anorexie
anorganisch
anschluss
Anselm
Anselmus
ansicht
ansichtkaart
ansjovis
antagonisme
antagonist
antagonistisch
Antarctica
Antarctis
antarctisch
Antares
ante
antecedent
antecedenten
antecedentenonderzoek
antecederen
antedateren
antediluviaal
antediluviaans
antenne
antependium
antheridium
anthologie
anthurium
anti
anti-klopmiddel
anti-papisme
anti-slavernijbeweging
anti-slip-
anti-transpiratiemiddel
antibioticum
antibiotisch
antichambre
antichambreren
Antichrist
anticipatie
anticiperen
anticlimax
anticonceptie
anticonceptie-
anticonceptiemiddel
anticonceptiepil
anticonceptivum
anticycloon
antidateren
antidepressivum
antidotaal
antidotum
antiek
antiekveiling
antiekwinkel
antifonarium
antifoon
antifrase
antigeen
antigeluid
antigen
Antigone
Antigua en Barbuda
antiheld
antihistaminicum
antikrist
antilichaam
Antillen
Antilliaan
Antilliaans
antilogie
antilope
antimakassar
antimilitarisme
antimilitarist
antimilitaristisch
antimonium
antimoon
antinomie
Antiochië
antioxidans
antioxydans
antipapisme
antipassaat
antipasta
antipathie
antipathiek
antipode
antipsychoticum
antipyrine
antiqua
antiquair
antiquarisch
antiquiteit
antisemiet
antisemitisch
antisemitisme
antisepsis
antisepsis toepassen
antiseptisch
antiseptisch middel
antiserum
antistof
antistrofe
antitank-
antitankgeschut
antitankgeweer
antithese
antithetisch
antitoxine
antivries
Anton
antoniem
antonimie
Antonius
antoniuskruis
antoniusvuur
antonymie
antraciet
antracose
antrax
antropocentrisch
antropocentrisme
antropofaag
antropofobie
antropogenese
antropologie
antropologisch
antropoloog
antropomantie
antropometrie
antropometrisch
antropomorf
antropomorfisme
antroponiem
antropoïd
antropoïde
anturium
Antwerpen
Antwerps
antwoord
antwoord geven
antwoordapparaat
antwoordcoupon
antwoorden
antwoorden op
anurie
anus
aoristus
aorta
AOW’er
aow-er
Apache
apaiseren
apanage
apart
apartheid
apartheidspolitiek
apartje
apathie
apathisch
apatride
apebroodboom
apekooi
apekool
apekop
apeliefde
Apelles
apenkooi
apenkop
apenliefde
Apennijnen
apenoot
apenootje
apenpak
apenstaart
apenstreek
apepak
aperitief
apert
aperçu
apestaart
apestaartje
apestreek
apetreiter
apex
apezat
aphelium
Aphrodite
apicultuur
apin
aplanaat
aplanatisch
aplanatisch objectief
aplaneren
aplasie
aplomb
Apocalyps
apocalyptisch
apocope
apocrief
apodictisch
apofyse
apogeum
apograaf
apolitiek
apollinisch
Apollo
Apollonia
apologeet
apologetica
apologetiek
apologetisch
apologie
apoloog
apoplectisch
apoplexie
aporie
apostaat
apostaseren
apostel
apostelschap
apostille
apostolaat
apostolisch
apostrof
apostroferen
apotheek
apotheker
apotheose
Appalachen
apparaat
apparaatje
apparatsjik
apparatuur
apparent
apparitie
appartement
appartementsgebouw
appel
appelaar
appelazijn
appelbeignet
appelbol
appelboom
appelbrandewijn
appelflap
appelflauwte
appelgebak
appellant
appellatief
appelleren
appelmoes
appelsap
Appelscha
appelsien
appeltaart
appelvink
appelwijn
appendage
appendance
appendicitis
appendix
apperceptie
appetijtelijk
appetizer
applaudisseren
applaus
applicatie
applicatiecursus
applicatiewerk
applicatuur
appliqueren
appoggiatuur
apporteren
appositie
appositioneel
appreciatie
appreciëren
appret
appreteren
approach
approbatie
approberen
approximatief
appèl
april
apriori
apriorisch
apriorisme
apropos
apside
apsis
Apulië
aqua vitae
aquacultuur
aquaduct
aqualong
aquamarijn
aquanaut
aquarel
aquarellist
aquarium
Aquarius
aquatinta
aquaviet
aquavion
Aquitanië
ar
ara
arabesk
Arabier
Arabisch
Arabische
Arabische Zee
arabist
arabistiek
Arabië
arachideolie
Arachne
arachnofobie
arak
Ararat
araucaria
arbalète
arbeid
arbeiden
arbeider
arbeideristisch
arbeidersbeweging
arbeidersklasse
arbeiderspartij
arbeiderswoning
arbeidsanalist
arbeidsbesparend
arbeidsbeurs
arbeidsbureau
arbeidsconflict
arbeidscontract
arbeidsintensief
arbeidsklimaat
arbeidskosten
arbeidskracht
arbeidskundige
arbeidsloon
arbeidsmarkt
arbeidsomstandigheden
arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheid
arbeidsongeschiktheidsverzekering
arbeidsongeval
arbeidsovereenkomst
arbeidsplaats
arbeidsproces
arbeidsproductiviteit
arbeidsproduktiviteit
arbeidspsychologie
arbeidster
arbeidstherapie
arbeidstijd
arbeidstijdverkorting
arbeidsuur
arbeidsverdeling
arbeidsvergunning
arbeidsvermogen
arbeidsverzuim
arbeidsvolume
arbeidsvoorwaarden
arbeidzaam
arbeidzaamheid
arbelest
arbiter
arbitraal
arbitrage
arbitrair
arbitreren
arboretum
arcade
arcadia
arcadisch
Arcadië
Arcadiër
arcanum
arceren
arcering
archaïsch
archaïseren
archaïsme
archaïstisch
archegonium
archeologie
archeologisch
archeoloog
archeopteryx
Archeozoïcum
archesporium
archetype
archetypisch
archief
archiefkast
archiefmedewerker
archiefstuk
archiefwezen
Archimedes
archipel
architect
architectonisch
architecturaal
architectuur
architraaf
archivalia
archivaris
archiveren
archont
Arctica
arctisch
Arcturus
Ardennen
Ardennenoffensief
arduin
arduinen
are
area
areaal
arekpalm
areligieus
aren lezen
arena
arena voor stieregevechten
arend
arendsjong
arendsnest
arendsneus
areometer
Areopagus
Ares
argeloos
argeloosheid
argentaan
Argentijn
Argentijns
Argentijnse
Argentinië
arglist
arglistig
arglistigheid
Argolis
argon
Argonaut
Argos
argot
argument
argumentatie
argumenteren
Argus
argwaan
argwanend
argyrol
aria
ariaan
Ariadne
arianisme
Aries
arietta
arillus
ariolater
Arisch
Aristarchus
Aristides
aristocraat
aristocratie
aristocratisch
Aristophanes
Aristoteles
aristotelisch
aritmetica
aritmetisch
aritmomantie
Arizona
Ariël
Ariër
ariëtta
ark
Ark des Verbonds
arm
arm-
armada
armadillo
Armageddon
armatuur
armband
arme
armee
Armeen
Armeens
Armeense
armelijk
Armenië
Armeniër
armenzorg
armetierig
armgebaar
armhuis
Arminiaan
armkandelaar
armlastig
armleuning
armoe
armoede
armoedegrens
armoedig
armoedigheid
armoedje
armoedzaaier
Armorica
armsgat
armslag
armstoel
armvol
armzalig
armzaligheid
armzwaai
armée
arnica
aroma
aromatisch
aromatiseren
aronskelk
arpeggio
arrangement
arrangeren
arrangeur
array
arrenslede
arrenslee
arreslede
arreslee
arrest